REGULAMIN ZWROTÓW

Formularz zwrotu towaru

W celu zwrotu towaru należy wcześniej wypełnić formularz zwrotu, podając niezbędne dane tj.
typ zwracanego towaru, adres czy konto bankowe.
Po zakończeniu procesu zostanie wygenerowany plik .pdf, który należy wydrukować i własnoręcznie podpisać, następnie przesłać na adres firmy (pocztą lub zeskanowany dokument na adres e-mail).

Rozpocznij
Copyright © 2015 DECOTeam. Wszelkie prawa zastrzeżone.